Apa Itu Fauna?

Fauna adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada haiwan yang hidup di sebuah tempat tertentu. Istilah ini biasanya diterapkan kepada haiwan yang hidup di daratan, tetapi juga diterapkan kepada haiwan yang hidup di laut. Selain itu, ia juga merujuk kepada tumbuhan dan bakteria yang terdapat di kawasan tersebut. Fauna adalah sebahagian daripada ekosistem yang berbeza yang membentuk keseluruhan dunia biologi yang berubah-ubah. Fauna adalah sumber utama kehidupan di suatu tempat, serta membentuk sebahagian daripada proses siklus binatang dan tumbuhan.

Fauna di Berbagai Tempat

Fauna bervariasi dalam pelbagai tempat dan kawasan. Berbagai jenis haiwan hidup di daratan, laut, dan udara. Contohnya, di hutan, kita akan menjumpai haiwan seperti monyet, beruang, gajah, dan banyak lagi. Di laut, kita akan menjumpai ikan, kerang, mamalia laut, dan banyak lagi. Di udara, kita akan menjumpai burung, lebah, dan banyak lagi haiwan. Fauna juga akan bervariasi dari tahun ke tahun, terutamanya di kawasan yang berubah-ubah seperti hutan hujan tropika.

Jenis-jenis Fauna

Fauna boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Jenis-jenis ini termasuk haiwan darat, haiwan laut, haiwan udara, haiwan perosak, haiwan berdarah sejuk, haiwan berdarah panas, haiwan kecil, dan banyak lagi. Haiwan darat terdiri daripada haiwan seperti monyet, beruang, dan gajah. Haiwan laut pula terdiri daripada ikan, kerang, mamalia laut, dan banyak lagi. Haiwan udara pula terdiri daripada burung, lebah, dan banyak lagi. Haiwan perosak terdiri daripada jangkrik, semut, dan banyak lagi. Haiwan berdarah sejuk pula terdiri daripada paus, buaya, dan banyak lagi. Haiwan berdarah panas pula terdiri daripada ular, harimau, dan banyak lagi. Haiwan kecil pula terdiri daripada tikus, domba, dan banyak lagi.

Pengaruh Perubahan Klimat

Fauna juga akan dipengaruhi oleh perubahan klimat dari masa ke masa. Dengan perubahan iklim, haiwan-haiwan tertentu mungkin tidak dapat bertahan di sesuatu tempat sehingga mereka mungkin dipindahkan ke tempat lain yang lebih selamat. Ini boleh menyebabkan perubahan dalam ekosistem yang boleh menjejaskan haiwan-haiwan lain dan tumbuhan yang terdapat di kawasan tersebut. Perubahan klimat juga boleh menyebabkan haiwan-haiwan tertentu menjadi punah kerana mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang berlaku.

Pengaruh Manusia

Fauna juga dipengaruhi oleh pengaruh manusia. Pengaruh manusia yang terbesar adalah pembalakan yang merosakkan habitat haiwan dan tumbuhan. Selain itu, penebangan hutan juga merupakan faktor yang menyebabkan haiwan mati kerana kehilangan tempat tinggal. Pengalihan sungai juga boleh merosakkan habitat haiwan seperti ikan dan burung. Akhirnya, polusi juga merupakan faktor yang menyebabkan haiwan mati kerana ia menjejaskan kualiti air dan makanan haiwan.

Kesimpulan

Fauna merujuk kepada haiwan yang terdapat di suatu tempat. Ia juga dianggap sebagai sebahagian daripada ekosistem yang berbeza yang membentuk dunia biologi yang berubah-ubah. Fauna bervariasi dari tempat ke tempat dan antara tahun ke tahun. Ia juga dipengaruhi oleh perubahan klimat dan pengaruh manusia. Oleh itu, penting untuk kita menjaga fauna dan mencegah bahaya yang boleh menjejaskannya.

Kesimpulan

Fauna merujuk kepada haiwan yang hidup di suatu tempat. Ia juga merujuk kepada tumbuhan dan bakteria yang terdapat di kawasan tersebut. Fauna bervariasi dari tempat ke tempat dan antara tahun ke tahun. Ia juga dipengaruhi oleh perubahan klimat dan pengaruh manusia. Oleh itu, penting untuk kita menjaga fauna dan mencegah bahaya yang boleh menjejaskannya.