Jumlah Penduduk Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di Semenanjung Malaya dengan penduduk melebihi 32 juta. Negara ini berbatasan dengan Thailand, Indonesia, dan Singapura. Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum yang terdiri daripada majoriti Melayu, Cina, India, dan berbagai kaum lain. Malaysia adalah sebuah negara yang berkembang dengan cepat dan ini dapat dilihat melalui jumlah penduduknya yang semakin bertambah.

Ketika ditanya tentang jumlah penduduk Malaysia, Jawatankuasa Statistik Malaysia (DOSM) menyatakan bahawa jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 adalah 32,626,400 orang. Ini adalah jumlah penduduk yang diuji oleh DOSM melalui pengiraan rumah tangga. Mereka mengesahkan bahawa jumlah penduduk Malaysia berkembang dengan kadar tahunan 1.5%.

Kebanyakan penduduk Malaysia tinggal di utara negara ini, di sekitar perkampungan dan bandar-bandar utama. Kebanyakan penduduk berasal dari kaum Melayu, Cina, India, dan lain-lain. Penduduk Melayu merangkumi 45.1% daripada jumlah penduduk, Cina merangkumi 24.6%, India merangkumi 7.3%, dan kaum lain merangkumi 23%.

Kebanyakan penduduk Malaysia beragama Islam, dengan Islam merangkumi 61.3% daripada jumlah penduduk. Budha, Hindu, Kristen, dan agama lain pula merangkumi 28.3%, 6.2%, 2.1%, dan 2.3% masing-masing. Walaupun terdapat perbezaan agama, penduduk Malaysia terkenal dengan keharmonian dan toleransi antara semua kaum.

Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana penduduknya dari berbagai latar belakang budaya, etnik dan agama. Oleh itu, ini memberikan Malaysia kesempatan untuk membangun persekitaran yang lebih inklusif, harmonis dan berkembang. Malaysia merupakan sebuah negara yang menarik untuk dikunjungi kerana penduduknya yang mesra, kekayaan kultur, dan pelbagai jenis makanan.

Penduduk Malaysia terdiri daripada orang yang berasal dari berbagai negara. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Malaysia kian bertambah, dengan kadar kelahiran yang melebihi kadar kematian. Menurut DOSM, negara ini menikmati tahun kelahiran yang paling tinggi pada tahun 2017, dengan 447,500 orang bayi dilahirkan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan pada tahun 2020, terdapat juga jumlah penduduk Malaysia yang bergerak keluar dari negara ini untuk cari rezeki. Menurut Suruhanjaya Tenaga Manusia Malaysia (MTI), jumlah penduduk Malaysia yang bergerak ke luar negara pada tahun 2019 ialah 1,014,000 orang. Ini adalah jumlah yang paling tinggi sejak tahun 2009.

Kira-kira 86% daripada penduduk Malaysia merupakan penduduk tetap. Mereka tinggal di negara ini untuk jangka masa yang lama. Walau bagaimanapun, 14% daripada penduduk Malaysia adalah penduduk sementara yang tinggal di negara ini untuk tujuan kerja, pelajaran atau kerana alasan lain.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Malaysia. Antaranya ialah taraf kelahiran dan kematian serta migrasi penduduk. Dengan taraf kelahiran yang tinggi, jumlah penduduk Malaysia akan bertambah. Di samping itu, dengan ramai penduduk Malaysia yang bergerak keluar dari negara ini untuk cari rezeki, jumlah penduduk juga akan berkurangan.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi jumlah penduduk Malaysia ialah kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, Malaysia telah mengalami peningkatan dalam kemajuan sosial dan ekonomi. Dengan ini, penduduk Malaysia telah berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan menikmati pelbagai faedah yang disediakan oleh teknologi.

Kesan Jumlah Penduduk Malaysia

Kesan jumlah penduduk Malaysia adalah sangat positif. Dengan banyaknya penduduk Malaysia yang tinggal di negara ini, ia membolehkan negara ini untuk menikmati kemakmuran ekonomi. Dengan pertambahan penduduk Malaysia, peluang pekerjaan juga bertambah. Ini merangkumi pekerjaan dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan pelancongan.

Selain itu, kemajuan teknologi juga membawa manfaat kepada negara. Dengan kemajuan teknologi, negara ini dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangkan kadar kemiskinan. Malaysia juga dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan membina lebih banyak sekolah dan universiti.

Penutup

Jumlah penduduk Malaysia telah meningkat dengan cepat dan ini menunjukkan bahawa negara ini semakin maju. Di samping itu, dengan ramai penduduk Malaysia yang bergerak ke luar negara, ia telah menjadikan Malaysia lebih kaya dari segi ekonomi. Kebanyakan penduduk Malaysia juga sangat toleran terhadap orang lain, menjadikan negara ini sebagai tempat yang aman dan selamat.

Kesimpulannya

Malaysia merupakan sebuah negara yang menarik dengan jumlah penduduknya yang semakin bertambah. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2020 adalah 32,626,400 orang. Jumlah penduduk Malaysia telah meningkat dengan cepat dan ini dapat dilihat melalui peningkatan taraf kemakmuran ekonomi dan taraf pendidikan. Malaysia terkenal dengan keharmonian dan toleransi antara semua kaum.