Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 83

Surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua dalam Al-Quran, dan menjadi surah terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Surah Al-Baqarah berisi 286 ayat, dan ayat yang ke-83 adalah:

“Dan apabila Kami berfirman kepada orang-orang yang beriman: ‘Hendaklah kamu berbuat ihsan (baik) kepada dua orang ibu-bapamu’, mereka menjawab: ‘Kami akan berbuat baik kepadanya, namun terhadap bapak kami kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat baik’. Dan itulah perkataan mereka yang benar, tetapi mereka tidak mengikuti apa yang mereka katakan itu.” (QS. Al-Baqarah: 83)

Makna dan Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 83

Ayat ini menekankan hak-hak para ibu bapa. Allah SWT menegaskan bahwa berbuat baik kepada ibu bapa adalah suatu kewajiban bagi umat manusia. Allah SWT juga menegaskan bahwa orang yang tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapanya tidak masuk golongan orang-orang yang beriman.Ayat ini juga menekankan pentingnya menghormati kedua orang tua. Allah SWT telah memberikan kewajiban kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan hanya untuk menghormati mereka, tetapi juga untuk memenuhi hak-hak mereka.Allah SWT juga menyatakan bahwa menghormati kedua ibu bapa adalah suatu kewajiban, dan mereka yang tidak menghormati kedua orang tua mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya mengapa ayat ini penting bagi umat manusia.

Hikmah dan Kesimpulan Surah Al-Baqarah Ayat 83

Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati kedua orang tua kita. Perintah Allah dalam ayat ini menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak para ibu bapa. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, memberikan perhatian dan layanan yang mereka inginkan.Selain itu, ayat ini juga mengajarkan kita bahwa menghormati kedua orang tua adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Jika kita tidak menghormati kedua orang tua, kita tidak akan dapat memasuki golongan orang-orang yang beriman.Kesimpulannya, ayat ini melarang kita untuk menyakiti kedua orang tua kita, dan menekankan pentingnya menghormati mereka. Kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada mereka dan menghormati hak-hak mereka.

Kesimpulan

Surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang berisi tentang pentingnya menghormati kedua orang tua. Allah SWT telah memberikan kewajiban kepada kita untuk berbuat baik dan menghormati kedua orang tua. Kita juga dilarang untuk menyakiti kedua orang tua kita, karena itu tidak akan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita selalu berbuat baik dan menghormati kedua orang tua kita.