Rukun Islam dan Rukun Iman

Umat Islam diwajibkan untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguatkan iman dan taqwa, umat Islam hendaklah mengetahui dua rukun penting yang wajib dipegang dan diamalkan iaitu rukun Islam dan Rukun Iman. Kedua-dua rukun ini adalah sangat penting dalam kehidupan umat Islam sebab ia akan menentukan kedudukan seseorang dalam agama.

Rukun Islam terdiri daripada lima perkara iaitu menyembah Allah S.W.T sahaja, solat lima waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadhan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji. Dari kelima-lima rukun ini, membuktikan bahawa umat Islam adalah beragama yang berlandaskan prinsip-prinsip taqwa, amanah, kesedaran, adil dan bertanggungjawab.

Rukun Iman pula terdiri daripada enam perkara iaitu mengimani kewujudan Allah S.W.T, malaikat-Nya, kitab-kitab suci, rasul-rasul yang diutuskan, hari akhirat dan qadha dan qadar. Ini bermaksud bahawa umat Islam mesti memiliki keyakinan yang teguh akan kewujudan Allah S.W.T, malaikat, rasul-Nya, kitab-kitab suci dan hari akhirat.

Kita juga hendaklah mengimani qadha dan qadar. Ia bermaksud bahawa kita percaya bahawa segala-galanya berlaku atas izin Allah S.W.T. Segala-galanya yang berlaku adalah atas rencana Allah S.W.T. Kita mesti yakin bahawa kita tidak dapat mengubah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.

Rukun Islam dan rukun iman merupakan dua rukun penting yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam. Tanpa kedua-dua rukun ini, seseorang tidak dapat menamakan dirinya sebagai seorang yang beriman. Kedua-dua rukun ini pula menjadi garis panduan untuk setiap umat Islam untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan menjauhi perkara-perkara yang tidak baik.

Rukun Islam dan rukun iman juga mengajar umat Islam untuk sentiasa menjaga hati, lidah dan anggota tubuh lain daripada melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah S.W.T. Kedua-dua rukun ini juga mengajar umat Islam untuk bersikap jujur, mesra, berbudi bahasa dan bersopan santun dalam pergaulan.

Rukun Islam dan rukun iman juga mengajar umat Islam untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam dan menjauhi perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh agama. Umat Islam juga diajarkan untuk sentiasa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang murni dan tidak berpengaruh dengan unsur-unsur lain seperti budaya, adat dan sebagainya.

Kedua-dua rukun ini juga mengajar umat Islam untuk sentiasa beramal dengan baik dan berusaha untuk menjadi insan yang bertaqwa. Umat Islam juga diajarkan untuk bersabar dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah S.W.T berikan kepada kita. Umat Islam juga hendaklah sentiasa berusaha untuk menjadi seorang yang lebih baik dari hari ke hari.

Kesimpulannya, rukun Islam dan rukun iman adalah dua rukun penting yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Islam. Rukun-rukun ini mestilah dipelajari dengan lebih mendalam agar umat Islam dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan lebih baik.

Kesimpulan

Rukun Islam dan rukun iman adalah dua rukun penting yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam. Dengan mempelajari kedua-dua rukun ini, umat Islam akan lebih mengenal ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Kedua-dua rukun ini juga mengajar umat Islam untuk sentiasa bersikap baik, beramal dengan baik dan sentiasa bertaqwa kepada Allah S.W.T.