Surah Al Insyirah Latin dan Artinya

Surah Al Insyirah adalah salah satu surah dalam al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surah ini diturunkan di Mekkah dan termasuk kedalam golongan surah Makkiyah. Surah Al Insyirah juga memiliki nama lain, yaitu “Surah Al Insyirah”. Berikut adalah latin dan artinya.

Latin Surah Al Insyirah

Ayat 1: “Qultyt” yarfa’u ‘alayka sabran
Ayat 2: Wattaqullaaha wa laa takun minal mu’minin
Ayat 3: Inna lillahi wa inna ilayhi raaji’oon
Ayat 4: ‘Ala qawli rabbika falaa takun minal qawwaar
Ayat 5: Innal insyaara khairun wa syurakaa ‘anilkhair
Ayat 6: Wa ‘alayka tazakkar
Ayat 7: Wattaqullaaha haqqa tuqatihi wa laa takun minal mushrik
Ayat 8: Innal insyaara khairun minka syuraka ‘anilkhair

Arti Surah Al Insyirah

Ayat 1: “Cukuplah” telah menyiapkanmu untuk bersabar
Ayat 2: Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang beriman
Ayat 3: Sesungguhnya kepada Allah kita kembali
Ayat 4: Sesuai dengan perkataan Tuhanmu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang meragukan
Ayat 5: Sesungguhnya insyaara itu lebih baik dan lebih baik daripada sekutu
Ayat 6: Dan kepadamu diingatkan
Ayat 7: Dan bertakwalah kepada Allah menurut haknya dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah
Ayat 8: Sesungguhnya insyaara itu lebih baik bagimu daripada sekutu.

Makna Surah Al Insyirah

Surah Al Insyirah memiliki makna yang dalam. Surah ini mengingatkan kita untuk bersabar dalam menghadapi segala cobaan Allah SWT. Kita juga harus bertakwa kepada Allah SWT. Surah ini juga mengingatkan kita bahwa insyaara (kepatuhan) kepada Allah SWT adalah lebih baik daripada menyekutukan Allah. Pada ayat ketujuh, Allah SWT juga mengingatkan kita untuk bertakwa kepadaNya dengan menjalankan kewajibannya dengan benar. Jadi, Surah Al Insyirah adalah surah yang mengajarkan kita untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah SWT.

Faidah Surah Al Insyirah

Surah Al Insyirah memiliki banyak faidah bagi mereka yang membacanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya, ayat pertama Surah ini mengingatkan kita untuk bersabar dalam menghadapi cobaan Allah SWT. Ayat kedua mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ayat ketiga mengingatkan kita bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah SWT. Ayat keempat mengingatkan kita untuk tidak meragukan Allah SWT. Ayat kelima mengingatkan kita bahwa insyaara kepada Allah SWT lebih baik daripada menyekutukan Allah. Ayat keenam dan ketujuh mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah SWT dan menjalankan kewajibannya dengan benar. Ayat kedelapan mengingatkan kita bahwa insyaara kepada Allah SWT adalah yang terbaik bagi kita.

Kesimpulan

Surah Al Insyirah adalah salah satu surah dalam al-Quran yang memiliki latin dan arti yang dalam. Surah ini mengingatkan kita untuk bersabar, bertakwa kepada Allah SWT, dan insyaara kepada Allah SWT. Insya Allah dengan membaca surah ini, kita dapat mengambil manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain.