Surah Al-Qariah: Kebaikan dan Manfaatnya yang Luar Biasa

Surah Al-Qariah adalah salah satu surah dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 11 ayat. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah yang artinya surah ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Surah Al-Qariah berisikan tentang hari kiamat, tanggung jawab manusia terhadap kewajibannya, dan pengingat untuk manusia beribadah kepada Allah.

Manfaat membaca surah Al-Qariah tidak hanya dapat dirasakan di dunia, namun juga di akhirat. Membaca surah ini akan melindungi seseorang dari azab Allah di hari kiamat. Selain itu, membaca surah ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan membaca surah ini, seseorang akan dipertemukan dengan Allah dan diampuni dosa-dosanya. Surah Al-Qariah juga memiliki manfaat lain yaitu membuat seseorang lebih taat kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadahnya.

Surah Al-Qariah juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur’an dan tidak mengikuti perintah Allah. Pada ayat ketiga surah ini, Allah berfirman: “Maka tatkala gempa bumi bergejolak dengan gejolaknya, dan gunung-gunung hancur berantakan, maka pada hari itu manusia akan berkumpul-kumpul dan melihat apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Qariah: 3-4). Dengan kata lain, Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur’an bahwa mereka akan menanggung akibat dari perbuatannya di akhirat nanti.

Selain menjadi peringatan, surah Al-Qariah juga menjadi penyejuk hati dan menyemangati orang-orang yang percaya kepada Allah. Allah berfirman: “Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang diperintahkan-Nya) itu, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Qariah: 2-5). Dengan kata lain, Allah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya, Dia akan memberikan jalan keluar bagi mereka dan akan mencukupkan kebutuhan mereka.

Surah Al-Qariah juga mengajarkan kepada manusia untuk bersabar. Allah berfirman: “Dan sesungguhnya telah datang tanda-tandanya kepada kamu dalam (bentuk) orang-orang yang berjalan dengan berlari di atas muka bumi, dan membuat kerusakan di muka bumi, dan menjalankan urusan Allah. Dan Allah mengadakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Maka barangsiapa yang bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah tugas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Qariah: 11). Dengan kata lain, Allah mengajarkan kepada manusia untuk bersabar dan tidak panik dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Allah juga memberi jaminan bahwa Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan.

Surah Al-Qariah juga mengajarkan pentingnya menjaga keadilan. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, berlakulah kamu adil dalam berdagang dan janganlah kamu mengambil harta seseorang dengan jalan yang batil. Berlaku adil, karena sesungguhnya Allah Maha Adil dalam apa yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Qariah: 8-9). Dengan kata lain, Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk berlaku adil dalam berdagang dan jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah juga memberi tahu bahwa Dia Maha Adil dalam apa yang Dia kehendaki.

Surah Al-Qariah juga mengajarkan pentingnya menjaga amanah. Allah berfirman: “Dan apabila kamu menyerahkan amanah kepada seseorang di antara kamu, maka serahkanlah amanah itu kepadanya dengan benar dan janganlah engkau kurangi amanah itu dari pada yang telah kamu berikan.” (QS. Al-Qariah: 34). Dengan kata lain, Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk menjaga amanah dan tidak mengurangi amanah yang mereka berikan kepada seseorang.

Surah Al-Qariah juga mengajarkan pentingnya bersyukur. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu lupa bersyukur (kepada Allah) dengan memberikan karunia Allah kepadamu.” (QS. Al-Qariah: 35). Dengan kata lain, Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada mereka.

Kesimpulan

Surah Al-Qariah memberikan banyak manfaat dan kebaikan bagi orang-orang yang membaca dan meyakini ayat-ayatnya. Surah ini mengingatkan manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah, memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, dan bersabar dalam menghadapi masalah. Surah Al-Qariah juga mengajarkan pentingnya berlaku adil, menjaga amanah, dan bersyukur atas nikmat Allah.

Kesimpulan

Surah Al-Qariah adalah salah satu surah dalam Al-Qur’an yang memiliki banyak manfaat dan kebaikan. Surah ini memperingatkan manusia tentang hari kiamat, memotivasi mereka untuk menjadi lebih taat kepada Allah, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Qur’an. Selain itu, surah ini juga mengajarkan pentingnya berlaku adil, menjaga amanah, dan bersyukur atas nikmat Allah.